ileri akademik konular öğretim platformu


Prof. Dr. Hasan Şimşek ileNİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ


ONLİNE ÖĞRENME PLATFORMUNA HOŞGELDİNİZ

Uzaktan,  Etkileşimli,  Öğrenen merkezli,  Sorgulayan,  Eleştiren

Nitel Araştırma Özelinde Kısa Bir Bilim Tarihi


Basitçe dile getirmek gerekirse, "bilim yöntemdir!" Tarih boyunca insanoğlu merakla etrafını gözlemlemiş, neyin neden olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışmıştır. Bu anlama ve açıklama çabası bir yandan batıl inançların oluşmasına yol açmış, bir yandan da sistematik akıl yürütme yoluyla açıklama çabasının ortaya çıkmasının yolunu açmıştır. Sistematik akıl yürütme yoluyla isabetli açıklama yapmak giderek deneysel yöntemin ortaya çıkmasına yol vermiştir. Bu yolla insan hayatına yararlı teknolojiler kazandıran bilimsel yöntem toplum yaşamında yavaş yavaş kök salmaya, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreç giderek örneğin Sanayi Devrimiyle toplumları kökten değiştirmenin aracı heline gelmiştir.

NİTEL ARAŞTIRMA--ICADEMY.mp4
Üçgenleme.mp4

Nitel araştırmanın kökleri hakkında: Pozitivizm , Batınılik, vs !

"Üçgenleme" diyenlere meşe odunu !

ONLİNE "NİTEL ARAŞTIRMA" DERSİNE HOŞGELDİNİZ !

Bu platform üzerinden Nitel Araştırma Yöntemleri dersine katılma fırsatınız olacak.  Nitel araştırmanın kuramsal temelleri, nitel ve nicel yöntemler arasındaki farklar, nitel araştırma desenleri, temel nitel veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, örneklem, etik konular, geçerlik-güvenirlik, nitel araştırmada sık yapılan hatalar vb. nitel araştırma konusunda hemen her konuyu bu derste irdeleyeceğiz. Veri analizi gibi bazı konular tamamen uygulamalı olarak işlenecektir.

NE ELDE EDECEKSİNİZ?